componisten.net

Upvotes ontvangen188
Downvotes ontvangen268
Karma:-79 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (272)

1

12   1

crescendo


geleidelijk toenemen van klankvolume, aangeduid door het teken .
Bron: componisten.net

2

12   17

passie


compositie over het lijdensverhaal van Christus, oorspronkelijk eenstemmig gezongen. Omstreeks de tiende eeuw werden de rollen van Christus, het volk, de verteller en andere personen over verschillende stemmen of groepen van stemmen verdeeld (koraal-passiemuziek). Ca.1500 werd de passiemuziek polyfoon bewerkt (motet-passiemuziek). De grote passies [..]
Bron: componisten.net

3

9   9

dominant


de vijfde toon (bovenkwint) van de diatonische toonladder; de op de dominant gebouwde akkoorden (dominant-drieklank, dominant-septiem- en dominant-none-akkoord) hebben een belangrijke harmonische functie.
Bron: componisten.net

4

8   4

sonate


compositie voor één of twee instrumenten, ontstaan als tegenstelling tot de cantate (gezongen muziek) bij de opbloei van de instrumentale muziek na 1600. Ca.1700 kon met twee vormtypen onderscheiden; de sonata da camera, een aan de suite verwant muziekstuk echter ook met delen zonder delen zonder danskarakter, en de sonata da chiesa (kerksonate), e [..]
Bron: componisten.net

5

8   0

tessituur


de omvang van een zangstem of van een instrument, dus het geheel van de tonen die in het bereik liggen van een bepaalde stem. Soms wordt hierdoor aangeduid in welk register; laag, midden of hoog, een bepaalde melodie werd geschreven.
Bron: componisten.net

6

6   4

souffleur


bediener van de blaasgalgen van het orgel om de luchttoevoer te verzekeren voordat men elektrisch aangedreven orgels had, ook nog wel orgeltrapper genoemd.
Bron: componisten.net

7

5   11

harmonie


1. sedert de middeleeuwen de aanduiding voor de verticale samenklank in het algemeen of voor consonante samenklanken in het bijzonder. 2. afkorting voor 'harmonieorkest'.
Bron: componisten.net

8

5   0

madrigaal


oorspronkelijk een herderslied, in de middeleeuwen driestemmig met refrein. Na ca.1520 een meerstemmige compositie voor a capella koor op een wereldlijke Italiaanse tekst: er wordt gezocht naar dramatiek en toonschildering.
Bron: componisten.net

9

5   4

metrum


een relatieve ordening van tijdeenheden, bepaald door hoofd- en nevenaccenten, wel verwant aan het ritme, echter niet identiek, daar het metrum een samenvoeging, een geordende tijdseenheid van het vloeiende en gedifferentieerde ritme is. Het metrum wordt aangegeven door de maat.
Bron: componisten.net

10

5   1

solo


muzikale voordracht, vocaal of instrumentaal, met of zonder begeleiding. Ook wel als sologroep tegenover een groter geheel, bijvoorbeeld een vocaal-solo-kwartet tegenover het grotere koorgeheel of, zoals in de concerto grosso, een instrumentale solistengroep tegenover het gehele orkest.
Bron: componisten.net


Login in om alle 272 betekenissen te bekijken