cbg-meb.nl

Website:https://www.cbg-meb.nl
Upvotes ontvangen48
Downvotes ontvangen57
Karma:-8 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (104)

1

7   6

rivm


Rijskinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bron: cbg-meb.nl

2

7   1

rvg-nummer


Uniek registratienummer van een geneesmiddel. Voorheen: Register Verpakte Geneesmiddelen
Bron: cbg-meb.nl

3

7   5

who


World Health Organization (Werledgezondheidsorganisatie)
Bron: cbg-meb.nl

4

5   2

monografie


Wettelijk vastgesteld voorschrift voor de samenstelling, bereiding en keuring van geneesmiddel.
Bron: cbg-meb.nl

5

4   7

av


Algemene Verkoop: niet receptplichtig geneesmiddel dat algemeen verkrijgbaar is
Bron: cbg-meb.nl

6

3   2

cmd


Overlegorgaan van de lidstaten voor de Wederzijdse erkenningsprocedure en de Decentrale procedure.
Bron: cbg-meb.nl

7

3   1

comp


Committee for Orphan Medicinal Products: Europees comité voor weesgeneesmiddelen
Bron: cbg-meb.nl

8

3   2

ema


European Medicines Agency (Europese bureau voor geneesmiddelenbeoordeling).
Bron: cbg-meb.nl

9

1   0

cat


Committee for Advanced Therapies
Bron: cbg-meb.nl

10

1   0

dcp


Decentrale Procedure
Bron: cbg-meb.nl


Login in om alle 104 betekenissen te bekijken