bpvtoolkit.nl

Upvotes ontvangen70
Downvotes ontvangen72
Karma:-3 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (36)

1

23   15

portfolio


Een portfolio is een persoonlijk dossier waarin de leerling beschrijft wat hij kan en waaruit dat blijkt (bewijzen) en hoe hij zichzelf verder wil ontwikkelen. Voorbeeld van een portfolio van het Hoornbeeck College.
Bron: bpvtoolkit.nl

2

15   14

vmbo


Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs. Het VMBO heeft vier leerwegen waarmee een leerling kan doorstromen naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO): de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg.
Bron: bpvtoolkit.nl

3

5   4

beoordelaar


Beoordelaars kunnen zijn praktijkbegeleiders en werkbegeleiders in het leerbedrijf, onafhankelijke beoordelaars van buiten het leerbedrijf of de school en docenten en begeleiders namens de school.
Bron: bpvtoolkit.nl

4

5   11

bpv


Beroepspraktijkvorming. Onderwijs dat plaats vindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie).
Bron: bpvtoolkit.nl

5

3   10

competentie


Competenties zijn het samenhangend geheel van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die een leerling nodig heeft om een beroep in de beroepspraktijk en in de maatschappij uit te kunnen oefenen.
Bron: bpvtoolkit.nl

6

3   1

praktijkopleider


De aangewezen of aangestelde persoon (personen) binnen een leerbedrijf, die als taak heeft de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming te begeleiden. Afhankelijk van een aantal factoren zoals schaalgrootte, organisatiestructuur en opleidingsgeschiedenis wordt de aangewezen persoon (personen) in verschillende benamingen (praktijkopleider, werkbeg [..]
Bron: bpvtoolkit.nl

7

3   1

snuffelstage


Een stage die tot doel heeft dat de leerling zich oriënteert op het beroep, ook wel beroepsoriënterende stage genoemd. Er worden bij een snuffelstage geen competenties en beroepsvaardigheden aangeleerd.
Bron: bpvtoolkit.nl

8

2   1

calibris


Kenniscentrum voor leren in de praktijk. Voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport, voorheen OVDB. Zie ook www.calibris.nl.
Bron: bpvtoolkit.nl

9

2   4

criteriumgericht interview


Een gesprek aan de hand van van tevoren vastgelegde criteria. In de praktijk wordt het criteriumgericht interview vaak gebruikt om leerlingen te bevragen op eerder verworven competenties. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er na de beoordeling van het portfolio nog onduidelijkheid bestaat over de beheersing van bepaalde competenties.
Bron: bpvtoolkit.nl

10

2   2

reflectiegesprek


Een reflectiegesprek is een gesprek waarbij de leerling en de beoordelaars reflecteren op het handelen van de leerling in de praktijk. Dit gesprek kan een aanvulling zijn op een observatie van de werkzaamheden van de leerling.
Bron: bpvtoolkit.nl


Login in om alle 36 betekenissen te bekijken