betaalvereniging.nl

Upvotes ontvangen7
Downvotes ontvangen35
Karma:-29 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (27)

1

3   19

infrastructuur


De manier waarop het betalen is georganiseerd.
Bron: betaalvereniging.nl

2

3   6

standaard


Een set van (technische) eisen waaraan een betaalproduct dient te voldoen.
Bron: betaalvereniging.nl

3

1   4

skimming


Skimming is diefstal van pasgegevens van de magneetstrip op betaalpassen tezamen met het afkijken of aftappen van de pincode. Door gebruik van de chip (zie EMV-chip) op de betaalpas wordt skimming tegengegaan.
Bron: betaalvereniging.nl

4

0   0

aanbodzijde


De aanbodzijde bestaat voor de Betaalvereniging uit organisaties en bedrijven die zelfstandig betaalproducten of betaaldiensten op de markt brengen. Daaronder vallen banken, elektronischgeldinstellingen en betaalinstellingen. Partijen aan de aanbodzijde kunnen lid worden van de Betaalvereniging.
Bron: betaalvereniging.nl

5

0   0

acceptant


Acceptanten zijn ondernemers en organisaties die pinbetalingen accepteren (ontvangen). Denk bijvoorbeeld aan winkeliers, restauranthouders en ticketbureaus. Maar ook gemeentekantoren en onbemande pompstations. Kortom, alle organisaties waar we aan de kassa met een betaalpas kunnen afrekenen.
Bron: betaalvereniging.nl

6

0   0

acquirer


Een acquirer is een bank of betaalinstelling die elektronische betalingen voor acceptanten in ontvangst neemt en afhandelt. Acceptanten kunnen direct een overeenkomst met een acquirer afsluiten of gebruik maken van de diensten van een tussenpersoon, een zogenaamde APSP of Acceptant Payment Service Provider.
Bron: betaalvereniging.nl

7

0   0

apsp


APSP betekent Acceptant Payment Service Provider. Een APSP is een tussenpersoon die bemiddelt tussen acceptanten en acquirers bij het afhandelen van pinbetalingen. Een APSP wikkelt pinbetalingen volledig af voor acceptanten, voor eigen risico en rekening, via één of meer acquirers. Een acceptant betaalt daarvoor een vergoeding aan de APSP en ontvan [..]
Bron: betaalvereniging.nl

8

0   0

betaalautomaat


Een pinautomaat of betaalautomaat is een apparaat dat betaalkaarten accepteert om betalingen uit te voeren. Dit in tegenstelling tot een geldautomaat (of bankautomaat) waarmee met een pas en bijbehorende PIN (Persoonlijk Identificatienummer) contant geld kan worden opgenomen.
Bron: betaalvereniging.nl

9

0   0

betaaldienst


Voorbeelden van betaaldiensten zijn pinnen in een winkel of restaurant, betalen met Acceptgiro of Incasso en het het overschrijven van geldbedragen van de ene bankrekening naar de andere. De leden van de Betaalvereniging zijn allemaal aanbieders van elektronische of girale betaaldiensten waar geen contant geld aan te pas komt.
Bron: betaalvereniging.nl

10

0   0

betaaldienstverlener


Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten betaaldienstverleners over een vergunning beschikken van De Nederlandsche Bank (DNB) om in Nederland activiteiten te mogen verrichten. Dit is niet nodig wanneer de betaaldienstverlener is vrijgesteld van de vergunningplicht, dan wel de betaaldiensten aanbiedt op basis van een Europees Pasp [..]
Bron: betaalvereniging.nl


Login in om alle 27 betekenissen te bekijken