bcmacademy.nl

Website:https://www.bcmacademy.nl
Upvotes ontvangen57
Downvotes ontvangen79
Karma:-21 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (32)

1

16 Thumbs up   4 Thumbs down

preventieve maatregelen


Maatregelen die de kans verkleinen dat een risico zich kan manifesteren.
Bron: bcmacademy.nl

2

9 Thumbs up   11 Thumbs down

incident


  Verstoring in het bedrijfsproces die met dagelijkse procedures kunnen worden opgelost.
Bron: bcmacademy.nl

3

8 Thumbs up   8 Thumbs down

bedreiging


Een situatie die een nadelige invloed kan hebben op het betrouwbaar functioneren van een systeem of dienstverlening. Indien een bedreiging manifest is geworden en tot schade leidt, wordt gesproken van een incident.
Bron: bcmacademy.nl

4

8 Thumbs up   23 Thumbs down

calamiteit


Een onverwachte interruptie van (kritieke) bedrijfsprocessen waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt of de veiligheid van de medewerkers in het geding is.
Bron: bcmacademy.nl

5

6 Thumbs up   20 Thumbs down

Repressieve maatregelen


Maatregelen waarmee de gevolgen van het manifest worden van een risico worden beheerst.
Bron: bcmacademy.nl

6

5 Thumbs up   8 Thumbs down

audit


Een procestoets of audit is een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van een organisatie, systeem, proces of product. Onderzocht wordt of de geldende eisen, standaards, wetgeving en dergelijke daadwerkelijk worden gevolgd en of de organisatie, het systeem, proces of product nog voldoet. In dit verband is de Auditor de onafhankelijke derde [..]
Bron: bcmacademy.nl

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Maximaal Toelaatbare Uitvalsduur


De maximale geaccepteerde tijdsduur dat een proces niet beschikbaar is.
Bron: bcmacademy.nl

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Correctieve maatregelen


Maatregelen die zicht richten op het herstel van objecten als gevolg van het manifest worden van een risico. Crisis Een zodanige situatie dat het functioneren (van de organisatie) ernstig verstoord raakt.
Bron: bcmacademy.nl

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Detectieve maatregelen


Maatregelen die zich richten op het herkennen en opsporen van risico’s.
Bron: bcmacademy.nl

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

gevolgschade


Schade die optreedt na stagnatie in de bedrijfsvoering.
Bron: bcmacademy.nl


Login in om alle 32 betekenissen te bekijken