autismeinfocentrum.nl

Upvotes ontvangen40
Downvotes ontvangen53
Karma:-12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (25)

1

18   14

rt


Remedial Teacher. Leerkracht die kinderen (meestal tijdelijk) extra helpt bij taken die vanwege leer- of gedragsproblemen moeilijk in de klassensitua­tie zijn aan te leren.
Bron: autismeinfocentrum.nl

2

7   5

lg


Lichamelijk Gehandi­capten (Cl 3).
Bron: autismeinfocentrum.nl

3

6   3

sova


Sociale Vaardig­heidstraining.
Bron: autismeinfocentrum.nl

4

3   6

ab


Ambulante Begelei­ding. Begeleiden van leerlin­gen met een handicap in het regulier onderwijs.
Bron: autismeinfocentrum.nl

5

1   1

sbo


Speciaal Basisonder­wijs (voorheen Moeilijk Le­rende Kinderen (MLK) en Leer en Opvoedings Moei­lijkheden (LOM).
Bron: autismeinfocentrum.nl

6

1   0

esm


Ernstige Spraak-Taal Moeilijkheden (Cluster 2).
Bron: autismeinfocentrum.nl

7

1   1

do


Doven (Cl 2).
Bron: autismeinfocentrum.nl

8

1   0

lzk


Langdurig Zieke Kin­deren (somatisch: Cluster 3, psychiatrisch: cluster 4).
Bron: autismeinfocentrum.nl

9

1   0

zmok


Zeer Moeilijk Op­voedbare Kinderen (Cl 4).
Bron: autismeinfocentrum.nl

10

1   7

pi


Bron: autismeinfocentrum.nl   NSFW / 18+


Login in om alle 25 betekenissen te bekijken