archive.leterme.belgium.be

Upvotes ontvangen11
Downvotes ontvangen24
Karma:-12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (21)

1

2   4

decreet


een wetgevende norm van een gemeenschaps- en een gewestparlement. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be

2

2   1

eedaflegging


De Belgische grondwet schrijft voor dat de koning de federale ministers benoemt. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be

3

2   5

formateur


wordt door de koning benoemd en heeft als taak een regering voor te stellen. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be

4

2   0

voorontwerp van wet


voorstel van wet dat een minister aan de ministerraad voorlegt. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be

5

1   0

fod


staat voor federale overheidsdienst. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be

6

1   7

staatssecretaris


is lid van de federale regering, maar maakt geen deel uit van de ministerraad. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be

7

1   0

wet


een wet is een norm van algemene strekking van het federale parlement, zoals die in het staatsblad wordt gepubliceerd. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be

8

0   0

begrotingsconclaaf


De ministerraad maakt elk jaar de balans op van de inkomsten en uitgaven die hij verwacht voor het komende jaar. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be

9

0   0

doeb-test


Bron: archive.leterme.belgium.be   NSFW / 18+

10

0   0

gemeenschapsregering


is bevoegd voor culturele en persoonsgebonden aangelegenheden, het onderwijs en het gebruik van de talen. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be


Login in om alle 21 betekenissen te bekijken