arboportaal.nl

Website:https://www.arboportaal.nl
Upvotes ontvangen10
Downvotes ontvangen34
Karma:-23 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (17)

1

3   8

szw


   Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bron: arboportaal.nl

2

2   1

arbowet


   Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet).
Bron: arboportaal.nl

3

1   5

aanwijzing


   Aanwijzing van een cki krachtens de Arbo- of de Warenwet door de minister van SZW.
Bron: arboportaal.nl

4

1   0

arbobesluit


   Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit).
Bron: arboportaal.nl

5

1   2

certificaat


   Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet en artikel 7 Warenwet. Daarnaast moet een certificaat beschouwd worden als een conformiteitverklaring zoals bedoeld in relevante ISO en EN normen.
Bron: arboportaal.nl

6

1   1

convenant


   Document met informele afspraken tussen overheid en marktpartijen.
Bron: arboportaal.nl

7

1   13

werkveld


   Een werkterrein waarvoor een werkveldspecifiek certificatieschema is ontwikkeld en door de minister van SZW is vastgesteld, op grond waarvan cki’s certificaten afgeven. Bedoeld zijn wettelijk verplichte certificaten op grond van de Arbowet en de Warenwet.
Bron: arboportaal.nl

8

0   0

arboregeling


   Regeling van 12 december 1999, houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en enige andere wetten gestelde regels (Arbeidsomstandighedenregeling).
Bron: arboportaal.nl

9

0   0

beheerstichting


   Stichting die een wettelijk schema voor aanwijzing en toezicht en/of wettelijk certificatieschema beheert.
Bron: arboportaal.nl

10

0   0

centraal college van deskundigen


   Het college, onderdeel van en gefaciliteerd door een beheerstichting, dat belanghebbende partijen in een bepaalde sector of branche de mogelijkheid biedt tot deelname bij het opstellen en onderhouden van werkveldspecifieke documenten. Dit gebeurt op zodanige wijze dat sprake is van een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van dez [..]
Bron: arboportaal.nl


Login in om alle 17 betekenissen te bekijken