absolutefacts.nl

Website:https://www.absolutefacts.nl
Upvotes ontvangen518
Downvotes ontvangen641
Karma:-122 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (578)

1

37   14

balustrade


Een laag hekwerk langs een balkon, trap of terras.
Bron: absolutefacts.nl

2

22   42

leenheer


Een leenheer was hij die gronden en dergelijk in leen verstrekte aan leenmannen. Aanvankelijk was dit alleen de koning, later kon dit ook een landsheer zijn.
Bron: absolutefacts.nl

3

20   32

vorst


De bedekking op de hoogste plaats waar twee dakvlakken elkaar raken, op de nok.
Bron: absolutefacts.nl

4

18   10

hoogheemraadschap


Een samenwerkingsverband van waterschappen ter bevordering van gezamenlijke belangen.
Bron: absolutefacts.nl

5

16   8

feodaliteit


Een middeleeuws stelsel van maatschappelijke verhoudingen tussen vrije mannen van verschillende stand, waarbij de hoogste (de heer) verplicht was de laagste (de vazal) te beschermen en te onderhouden; [..]
Bron: absolutefacts.nl

6

13   6

heraut


Bode en afroeper van boodschappen namens zijn vorst. Het hoofd van een aantal herauten heette heraut van wapenen of wapenkoning. Sommige wapenkoningen legden hun kennis omtrent (heraldische) wapens va [..]
Bron: absolutefacts.nl

7

11   21

burcht


In Nederland wordt dit woord door elkaar gebruikt met de woorden slot en kasteel, waarbij steeds de versterkte edelmanswoning wordt bedoeld. In de middeleeuwen sprak men doorgaans over het stenen, het [..]
Bron: absolutefacts.nl

8

11   10

dijkgraaf


Het hoofd van een waterschap, benoemd door de kloosterleiding of de landsheer, waaronder het waterschap ressorteerde.
Bron: absolutefacts.nl

9

11   6

vazal


Leenman.
Bron: absolutefacts.nl

10

10   0

palissade


Een houten ommuring.
Bron: absolutefacts.nl


Login in om alle 578 betekenissen te bekijken