absolutefacts.nl

Website:https://www.absolutefacts.nl
Upvotes ontvangen519
Downvotes ontvangen642
Karma:-122 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (578)

1

37 Thumbs up   14 Thumbs down

balustrade


Een laag hekwerk langs een balkon, trap of terras.
Bron: absolutefacts.nl

2

22 Thumbs up   42 Thumbs down

leenheer


Een leenheer was hij die gronden en dergelijk in leen verstrekte aan leenmannen. Aanvankelijk was dit alleen de koning, later kon dit ook een landsheer zijn.
Bron: absolutefacts.nl

3

20 Thumbs up   32 Thumbs down

vorst


De bedekking op de hoogste plaats waar twee dakvlakken elkaar raken, op de nok.
Bron: absolutefacts.nl

4

18 Thumbs up   10 Thumbs down

hoogheemraadschap


Een samenwerkingsverband van waterschappen ter bevordering van gezamenlijke belangen.
Bron: absolutefacts.nl

5

16 Thumbs up   8 Thumbs down

feodaliteit


Een middeleeuws stelsel van maatschappelijke verhoudingen tussen vrije mannen van verschillende stand, waarbij de hoogste (de heer) verplicht was de laagste (de vazal) te beschermen en te onderhouden; [..]
Bron: absolutefacts.nl

6

13 Thumbs up   6 Thumbs down

heraut


Bode en afroeper van boodschappen namens zijn vorst. Het hoofd van een aantal herauten heette heraut van wapenen of wapenkoning. Sommige wapenkoningen legden hun kennis omtrent (heraldische) wapens va [..]
Bron: absolutefacts.nl

7

11 Thumbs up   21 Thumbs down

burcht


In Nederland wordt dit woord door elkaar gebruikt met de woorden slot en kasteel, waarbij steeds de versterkte edelmanswoning wordt bedoeld. In de middeleeuwen sprak men doorgaans over het stenen, het [..]
Bron: absolutefacts.nl

8

11 Thumbs up   10 Thumbs down

dijkgraaf


Het hoofd van een waterschap, benoemd door de kloosterleiding of de landsheer, waaronder het waterschap ressorteerde.
Bron: absolutefacts.nl

9

11 Thumbs up   6 Thumbs down

vazal


Leenman.
Bron: absolutefacts.nl

10

10 Thumbs up   0 Thumbs down

palissade


Een houten ommuring.
Bron: absolutefacts.nl


Login in om alle 578 betekenissen te bekijken