Sarasafaaisha

Upvotes ontvangen183
Downvotes ontvangen129
Karma:55 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1)

1

183 Thumbs up   129 Thumbs down

Wollah


Wollah betekend letterlijk ik zweer bij/op allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En gebruik (de Naam van) Allah niet als een excuus in jullie eden om geen goede daden te verrichten, en niet te zullen vrezen en om geen vrede tussen de mensen te sluiten. En Allah is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-Baqarah: 224)

Deze Woorden van Allah hebben betrekking op het veelvoudig zweren en het ontraden daarvan. Men moet de Naam van Allah niet ijdel gebruiken. Vandaar dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waak over jullie eden.”

(Soerat al-Maa’idah: 89)

Ook heeft Allah Zijn Afkeuring uitgesproken over iemand die vaak zweert. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En gehoorzaam niet eenieder die (vaak)zweert en (die) vernederd is.”

(Soerat al-Qalam: 10)

Wat betreft onbedoeld zweren.
Wat ook als onbedoeld zweren kan worden aangemerkt is dat iemand zweert, niet om het zweren, maar om een zaak te benadrukken, zoals iemand die zegt: “Bij Allah, ik sta erop dat je bij mij aanschuift voor het eten.” Hierover zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal jullie niet ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie onbedoeld in jullie eden afleggen. Maar Hij zal jullie ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie harten hebben verworven (door jullie intenties). En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Verdraagzaam.”

(Soerat al-Baqarah: 225)


Wat betreft de vraag welke boetedoening hoort bij het schenden van een eed, Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal jullie niet ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie onbedoeld in jullie eden afleggen. Maar Hij zal jullie ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie opzettelijk in jullie eden afleggen. Als boetedoening hiervoor dienen jullie tien behoeftigen te voeden, op een schaal van het gemiddelde waarmee jullie je eigen families voeden, of hen te kleden, of een slaaf vrij te kopen. Maar wie (dit) niet kan opbrengen, dient drie dagen te vasten. Dit is de boetedoening voor (het niet nakomen van) jullie eden wanneer jullie hebben gezworen, en waak over jullie eden. Zo maakt Allah Zijn Tekenen aan jullie duidelijk, opdat jullie dankbaar zullen zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 89)

Dus het idee dat men hierin een keuze heeft is niet juist. Pas als iemand niet in staat is om tien armen te voeden of te kleden, mag hij drie dagen vasten. Dus wanneer iemand ervoor kiest om als boetedoening drie dagen te vasten terwijl hij in staat is om tien armen te voeden, dan heeft hij daarmee zijn eed niet afgelost.

En Allah weet het het beste.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah
Sarasafaaisha - 15 februari 2013