Ed Bijleveld

Upvotes ontvangen29
Downvotes ontvangen1
Karma:27 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1)

1

29 Thumbs up   1 Thumbs down

repressieve maatregelen


Repressieve maatregelen zijn maatregelen die genomen worden voor als de negatieve gebeurtenis heeft plaats gevonden. De preventieve maatregel (vooraf) heeft niet kunnen voorkomen dat de negatieve gebeurtenis (achteraf) heeft kunnen plaats vinden.
Voorbeeld: Bij een opslag van gevaarlijke stoffen hangt een bordje "verboden te roken", dit is een preventieve maatregel om de kans op brand te verminderen. Bij de opslag is ook een brandblusser geplaatst, dit is een repressieve maatregel die de schade bij het uitbreken van brand tot een minimum beperkt.
Ed Bijleveld - 25 november 2018