Dorst

Upvotes ontvangen2
Downvotes ontvangen13
Karma:-12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1)

1

2 Thumbs up   13 Thumbs down

verticale relatie


Is een relatie tussen man en vrouw of man en man of vrouw en vrouw. de landbouw wordt beïnvloed door de lagen daaronder de landbouw is afhankelijk van de onderliggende lagen bv: opp. gesteente, bodemvochtigheid, reliëf. Een betrekking tussen functionarissen op verschillend hiërarchisch niveau. Verticale relaties: Verticale relaties zijn relaties tussen verschillende lagen van ruimte. Dit kan een relatie zijn tussen het oppervlak (ruimtegebruik) en de ondergrond, maar ook een relatie tussen het ruimtegebruik en de luchtlagen. in de Aardrijkskunde : wanneer verschillende landschapvormige lagen een invloed uitoefenen op landschapselementen die zich op dezelfde plaats in het landschap bevinden, noem je dat een verticale relatie .
Dorst - 30 november 1999