Betekenis referentiekader
Wat betekent referentiekader? Hieronder vind je 17 betekenissen van het woord referentiekader. Je kunt ook zelf een definitie van referentiekader toevoegen.

1

143   19

referentiekader


Het geheel van normen, waarden, regels en overtuigingen die bepalen hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, erover oordeelt ernaar handelt.

Een referentiekader is datgene wat je gebruikt om al je ervaringen, maar ook ideeën (van anderen) mee af te toetsen. Je vergelijkt nieuwe dingen in het leven met datgene wat je al kent en zich in je referentiekader bevindt, en gebruikt de normen en waarden van dat kader als een soort maatstaf.

Je referentiekader wordt gevormd door de ervaringen die je opdoet, de manier waarop je opgevoed wordt, en de gangbare nomen en waarden van de cultuur waarin je leeft.

Hoewel elk individu een persoonlijk en uniek referentiekader heeft, overlappen de referentiekaders van mensen die in dezelfde cultuur zijn opgegroeid sterk. Een referentiekader is dus in hoge mate een collectief gegeven.


1. geheel van regels, gewoontes en normen waardoor iemands gedrag bepaald is
♢ die gerichtheid op lekker eten is een onderdeel van het referentiekader van veel mensen


In het Westen vinden we het heel gewoon om driemaal per dag te eten, terwijl dat in andere culturen niet vanzelfsprekend is. Het referentiekader is daar dan ook helemaal anders.
martijnver - 22 augustus 2018

2

73   19

referentiekader


Het geheel van persoonlijke waarden, normen, kennis en ervaring. Het bepaalt de wijze waarop iemand gebeurtenissen bekijkt.
Bron: scholieren.com

3

48   27

referentiekader


Je referentiekader wordt o.a. gevormd, door je opvoeding, je familie ouders etc. je vrienden en kennissen, je schoolopleiding, je leefomgeving. Belangrijke gebeurtenissen. Vul zelf maar verder aan.
Sander - 12 november 2012

4

22   17

referentiekader


De aanwezige kennis en ervaring van waaruit een gebied wordt bekeken.
Bron: scholieren.com

5

16   11

referentiekader


het geheel van persoonlijke waarden, normen, kennis en ervaring (raamwerk van verwachtingen)
Bron: scholieren.com

6

17   14

referentiekader


achtergrond van waaruit je op een bepaalde manier naar de werkelijkheid kijkt
samantha - 15 oktober 2015

7

3   6

referentiekader


een min of meer persoonlijk antwoordenpakket op de grote levensvragen
Marc B - 28 oktober 2019

8

11   16

referentiekader


De bril waardoor je naar de wereld kijkt door wat je hebt meegemaakt.
fabian - 29 oktober 2015

9

5   11

referentiekader


Het geheel van persoonlijke waarden, normen, kennis, ervaringen, zienswijzen en opvattingen.
Bron: scholieren.com

10

5   11

referentiekader


Het geheel van waarden en normen, opvattingen die gelden binnen een bepaalde groep .
anoniem - 15 juni 2014

11

11   18

referentiekader


geheel van waarden en normen binnen een bepaalde groep, hoe iemand de samenleving ziet.
Bron: scholieren.com

12

4   11

referentiekader


Het geheel van persoonlijke waarden, normen, kennis en ervaring.
Bron: scholieren.com

13

6   13

referentiekader


Een referentiekader is het algemene schemastructuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie. In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidisch ruimtel [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

5   13

referentiekader


De bril waardoor je kijkt. Bepalend voor je referentiekader zijn bijvoorbeeld opvoeding, opleiding, positie in een arbeidsorganisatie, en ervaring.
Bron: Verhagen, P. (2013). Kwaliteit met beleid. Basisboek voor sociale studies (tweede oplage). Bussum: Uitgeverij Coutinho
anoniem - 12 juni 2018

15

2   10

referentiekader


Jouw opvattingen,kennis,normen,waarden,opvoeding,opleiding,etc etc.
Hugo Salibie - 25 mei 2018

16

5   13

referentiekader


Het beeld dat men heeft van de werkelijkheid. Vanuit dit beeld wordt binnenkomende informatie geinterpreteerd en gestructureerd.
Bron: kennisconsult.nl

17

3   13

referentiekader


het geheel van persoonlijke waarden, normen, kennis en ervaring
Bron: scholieren.com

Betekenis van referentiekader toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Referentie referenties >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen