Betekenis plichten
Wat betekent plichten? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord plichten. Je kunt ook zelf een definitie van plichten toevoegen.

1

19 Thumbs up   12 Thumbs down

plichten


iets wat je moet doen, datgene dat aan een ander toebehoort en moet worden vervuld.
Bron: scholieren.com

2

8 Thumbs up   19 Thumbs down

plichten


Een plicht is een wettelijk 'nadeel', datgene dat aan een ander toebehoort en moet worden vervuld. Plichten kunnen van juridische of niet-juridische aard zijn. Onder de eerste soort valt bijv. een contract, onder de tweede soort valt bijv. dankbaarheid, onder beide valt de plicht om de waarheid te spreken. Plicht omvat in feite verschille [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

3

5 Thumbs up   17 Thumbs down

plichten


Een plicht is een wettelijk 'nadeel', datgene dat aan een ander toebehoort en moet worden vervuld. Plichten kunnen van juridische of niet-juridische aard zijn. Onder de eerste soort valt bijv. een contract, onder de tweede soort valt bijv. dankbaarheid, onder beide valt de plicht om de waarheid te spreken. Plicht omvat in feite verschillende juridische begrippen, waaronder aansprakelijkheid, verplichting en vermogen. Sommige auteurs menen dat plichten altijd de tegenhangers van rechten zijn. In mensenrechtenverdragen wordt van plichten veel minder gewag gemaakt dan van rechten. De plichten worden in de regel geacht bij de overheid te liggen. Omdat veel van deze plichten slechts summier zijn uitgewerkt, is ook de positie van de rechten zwak. Plichten die bij burgers berusten zijn volgens het VN-verdrag (BuPo) o.m. die tot eventuele openbare dienstverlening in tijden van nood; contractuele verplichtingen; en de verplichting, ook aan staten, tot bevordering en naleving van de mensenrechten. Van de internationale mensenrechtenverdragen kent alleen het Afrikaans Handvest een uitgebreider lijst van verplichtingen. Verscheidene keren zijn pogingen gedaan om in VN-verband tot een 'verklaring van plichten' te komen, zoals ten tijde van de vijftigste verjaardag van de Universele verklaring in 1998. Die initiatieven hebben echter weinig aanhang gekregen: ze zouden er gemakkelijk toe kunnen leiden dat regeringen plichten benadrukken ten koste van rechten. Amnesty heeft geen oproepen gesteund om naast mensenrechten ook plichten te formuleren. Ten eerste, de mensenrechten zoals vastgelegd zijn al een stelsel van (ook) plichten. Ze leggen vooral verplichtingen op aan de overheid, maar ze verplichten ook organisaties, bedrijven en individuen tot het naleven van mensenrechten. Een goed voorbeeld is het verbod op discriminatie naar herkomst, geslacht, huidskleur enz. Ten tweede, het streven naar het vastleggen van extra plichten voor burgers is meestal bedoeld om omgangsnormen meer verplichtend te maken: beleefdheid, waardering, fatsoen. Maar juist op dat terrein past een overheid terughoudendheid. De mensenrechten zijn bedoeld om op de eerste plaats vrijheden jegens de overheid te garanderen. Een overheid behoort, buiten het terrein van de rechten, zo min mogelijk een stempel te drukken op wat 'toelaatbaar' is. Dat namelijk vergroot de kans dat machthebbers misbruik maken van opgelegde plichten. Ook heel algemeen geformuleerde verplichtingen, zoals de 'zorg voor de gemeenschap' die het Afrikaans Handvest noemt, kunnen gebruikt worden om burgers te beperken in hun vrijheden. Amnesty dringt bij overheden wel aan op een zo goed mogelijke naleving en verwezenlijking van beginselen die in internationale verdragen zijn opgenomen. Voor die plicht wordt vaak de Engelse term due diligence (gepaste ijver) gebruikt. Die term houdt bijvoorbeeld in dat een overheid niet aansprakelijk kan worden gesteld voor geweld tegen vrouwen binnen het gezin, maar wel voor het nemen van maatregelen (registratie, opvang, hulp, berechting e.d.) om dat geweld zo veel mogelijk terug te dringen.
anoniem - 10 juni 2017

4

4 Thumbs up   21 Thumbs down

plichten


meervoud van het zelfstandig naamwoord plicht
Bron: nl.wiktionary.org

5

2 Thumbs up   19 Thumbs down

plichten


meervoud van het enkelvoud plicht.........................
moeder - 14 juni 2018

6

1 Thumbs up   21 Thumbs down

plichten


Meer specifiek:
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

<< plicasyndroom Plichtethiek >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen