Betekenis executoriale titel
Wat betekent executoriale titel? Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord executoriale titel. Je kunt ook zelf een definitie van executoriale titel toevoegen.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

executoriale titel


Geschrift vatbaar voor tenuitvoerlegging door een gerechtsdeurwaarder (Vonnis, dwangbevel, notariële akte etc.)
Bron: hoeden-mulder.nl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

executoriale titel


Onder een executoriale titel verstaan we een Geschrift op grond waarvan een beslag en executoriale verkoop kan geschieden zonder dat de tussenkomst van een rechter is vereist. Voorbeelden van een dergelijke executoriale titel is de grosse van het vonnis van een rechter waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat.
Bron: the-web-library.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

executoriale titel


Een executoriale titel (of uitvoerbare titel) is het originele stuk dat een deurwaarder nodig heeft om tot executie te kunnen overgaan. Met executie wordt in dit geval bedoeld de tenuitvoerlegging. He [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

executoriale titel


Geschrift waarmee zonder verdere tussenkomst van de rechter een gerechtelijke tenuitvoerlegging plaats kan vinden. Aan het hoofd van het geschrift dient de formule `In naam der Koningin' te staan. 
Bron: bellevueholidayrentals.com (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

executoriale titel


Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden "In naam der koningin".
Bron: lavg.nl (offline)

<< binnenschip dispositief >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen