Betekenis dispositief
Wat betekent dispositief? Hieronder vind je een betekenis van het woord dispositief Je kunt ook zelf een definitie van dispositief toevoegen.

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dispositief


Dit is een woord dat gebruikt wordt in de rechtswetenschap. Het is het deel van een vonnis of de wet dat is gericht op een bepaald rechtsgevolg en de daadwerkelijke regelgeving bevat.

Een uitspraak van de rechter bevat vaak veel verschillende onderdelen, het dispositief is het onderdeel waaruit daadwerkelijk een actie voortkomt. Er staat duidelijk in hoe de wet wordt uitgevoerd, en dat dus de gevolgen zijn voor de veroordeelde. Bijvoorbeeld een straf, maar ook een definitie of een toepassing of welke instanties kunnen toezien op het naleven van de wet.

Andere woorden voor dispositief zijn ‘regelend’, ‘beslissing’ en ‘voorbereidend’.
Tanja - 28 augustus 2018
<< executoriale titel executierecht >>