Betekenis etnocentrisme
Wat betekent etnocentrisme? Hieronder vind je 8 betekenissen van het woord etnocentrisme. Je kunt ook zelf een definitie van etnocentrisme toevoegen.

1

13   6

etnocentrisme


andere culturen zijn minder, eigen cultuur is superieur
Bron: scholieren.com

2

6   1

etnocentrisme


Het Griekse woord ethnos betekent volk. Met etnocentrisme wordt bedoeld dat je andere culturen beoordeelt met de normen en waarden van je eigen samenleving?. Omdat je de eigen cultuur centraal stelt als maatstaf, worden andere culturen automatisch gezien als minderwaardige imitaties van je eigen cultuur. Met etnocentrisme wordt ook altijd een waardeoordeel gegeven over andere culturen. Antropologen gaan er vanuit dat een beoordeling, bijvoorbeeld in termen van goed of kwaad, afhankelijk is van de normen en waarden van de eigen cultuur. Met andere woorden, normatieve begrippen als goed en kwaad, zijn aangeleerde begrippen. Een beoordeling uitspreken over een cultureel verschijnsel is dan ook voor de antropoloog zinloos. Beter is het te zoeken naar waarom men in een cultuur bepaalde verschijnselen goed of kwaad acht (of mooi, lelijk, waardevol, educatief, overbodig etc.).Bron: Webklas Antropologie
anoniem - 17 februari 2016

3

8   6

etnocentrisme


Het centraal stellen van de eigen cultuur bij de benadering en beoordeling van andere cultuen.
Bron: scholieren.com

4

2   4

etnocentrisme


Het zonder meer toepassen van een binnen de eigen (etnische) groep ontwikkeld bewustzijn en ontwikkelde normen op andere groepen of samenlevingen.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

5

2   6

etnocentrisme


(engels: ethnocentrism) De neiging om vreemde culturen af te keuren; ook het hierdoor verkregen gevoel van eigen superioriteit.
Bron: aat-ned.nl

6

1   6

etnocentrisme


Etnocentrisme, van het Griekse "ethnos" (volk, natie, klasse, kaste) en "kentron" (punt/stekel) is het standplaatsgebonden beoordelen van culturen. De eigen cultuur, of een andere van tevoren bepaalde [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7

1   7

etnocentrisme


 • neiging om de sociale groep waartoe men behoort als enige referentiepunt te beschouwen bij de beoordeling van andere
 • vorm van nationalisme waarbij het eigen volk en de eigen cultuur worden b [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  8

  1   7

  etnocentrisme


  De neiging om met het eigen waarden- en normenpatroon andere culturen te beoordelen.
  Bron: scholieren.com

  Betekenis van etnocentrisme toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << ETNO etnomarketing >>
  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen