Betekenis ecosysteem
Wat betekent ecosysteem? Hieronder vind je 17 betekenissen van het woord ecosysteem. Je kunt ook zelf een definitie van ecosysteem toevoegen.

1

79   48

ecosysteem


levensgemeenschap met alle levenden en niet-levenden factoren in een gebied
anoniem - 19 november 2012

2

48   32

ecosysteem


een ruimtelijk systeem waarin tussen de levende( dieren en planten) en niet-levende (lucht, water en bodem) onderdelen bepaald wordt welke planten en dieren er leven en kringlopen op gang brengen die met elkaar in evenwicht zijn. Voorbeelden : tropisch regenwoud en de Waddenzee.
Bron: collegenet.nl

3

41   42

ecosysteem


open systeem waarin planten en dieren met elkaar en met de omgeving in relatie staan. Er is dus sprake van een wisselwerking tussen biotische elementen (plant, dier en mens) en abiotische elementen (e [..]
Bron: scholieren.com

4

16   26

ecosysteem


het geheel aan relaties tussen organismen en hun abiotische omgeving binnen een bepaald gebied
Bron: scholieren.com

5

19   30

ecosysteem


een netwerk van relaties tussen organismen onderling en tussen die organismen en de levenloze natuur; een ruimtelijke eenheid bepaald door plaatselijke omstandigheden
Bron: scholieren.com

6

14   28

ecosysteem


dode en levende dieren in de omgeving .
ook de gekweekte planten van de kweker behoren tot het ecologisch systeem. deze planten worden bijvoorbeeld gebruikt door de mc Donalds in hun hamburger saus
mc donalds - 19 mei 2015

7

9   24

ecosysteem


Men kan de aarde en alles wat zich hierop bevindt, incl. de dampkring beschouwen als een systeem wat bestaat uit levende (mensen, dieren,planten) en niet-levende (bodem, water, lucht) onderdelen. Tuss [..]
Bron: www.digischool.nl

8

8   24

ecosysteem


Een ecologisch systeem binnen een bepaald natuurlijk milieu, zoals een tuinvijver, maar ook oceanen.
Bron: geokring.nl

9

15   31

ecosysteem


Een ecosysteem of oecosysteem wordt gevormd door de wisselwerkingen tussen alle organismen en de abiotische omgeving binnen een zekere geografische of anderszins afgebakende eenheid. De term ecosystee [..]
Bron: nl.wikipedia.org

10

10   26

ecosysteem


Ecosysteem
Micirosoft noemt de bitcoin ook een onderdeel van een ecosysteem

bron: https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp

"Over the years, I’ve witnessed the Bitcoin ecosystem experience many ups and downs. Through all of the challenges and breakthroughs, one thing has stayed true: you and the safety of your funds are our top priority."
.
.
.
Jan Hopman - 12 november 2017

11

8   25

ecosysteem


een systeem waarin tussen de levende (dieren en planten) en niet-levende (lucht,water en bodem) onderdelen stromen en kringlopen op gang komen die met elkaar in evenwicht zijn.
Bron: collegenet.nl

12

7   24

ecosysteem


verzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.
Bron: aquo.nl

13

8   25

ecosysteem


Ekosysteem Het ecosysteem wordt gevormd door de levensgemeenschap van planten- en diersoorten en het biotoop.
Bron: houtwal.be

14

14   31

ecosysteem


een min of meer natuurlijk begrensd gebied binnen een bioom met elk kenmerkende biotische en abiotische factoren.
Bron: scholieren.com

15

11   28

ecosysteem


Systeem dat door een groep dieren en/of planten wordt gevormd met de niet-levende omgeving van dat systeem
Bron: scholieren.com

16

8   25

ecosysteem


Ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem.

Bron: GreenFacts
myself - 25 februari 2014

17

13   33

ecosysteem


( biologie ) het geheel van alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving Onderdeel van een ecosysteem zijn afzonderlijke planten, dieren en micro-organ [..]
Bron: nl.wiktionary.org

Betekenis van ecosysteem toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< ECHELON Ecuadoriaan >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen