Betekenis considerans
Wat betekent considerans? Hieronder vind je een betekenis van het woord considerans Je kunt ook zelf een definitie van considerans toevoegen.

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

considerans


Alles wat in overweging wordt genomen bij het aannemen van een wet, het uitspreken van een vonnis of het aangaan van een overeenkomst. De beweegredenen, opzet en andere factoren die een invloed hebben gehad op de inhoud van een vonnis, contract of wettekst.

Considerans betekent letterlijk "overwegende".


In de considerans van het vonnis licht de rechter toe waarom hij een bepaalde straf al dan niet oplegt.
martijnver - 7 oktober 2018
<< domeinnaam effectenrecht >>