Betekenis cognitie
Wat betekent cognitie? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord cognitie. Je kunt ook zelf een definitie van cognitie toevoegen.

1

12 Thumbs up   4 Thumbs down

cognitie


Een enorm breed begrip dat zeker niet onbelangrijk is. De mentale processen die ontstaan tijdens waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen vallen allemaal onder cognitie. Alle mentale processen tezamen noem je cognitieve processen.
Loraine - 8 augustus 2011

2

7 Thumbs up   5 Thumbs down

cognitie


Cognitie staat voor alles wat betrekking heeft op het vergaren of verwerven van kennis. Het is het proces om tot meer kennis te komen.
katrien - 26 augustus 2011

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

cognitie


Vermogen om te kennen of te weten; het opnemen en verwerken van kennis; waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht, concentratie en praktische vaardigheden.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


denkvermogencognitieve map
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

5

3 Thumbs up   4 Thumbs down

cognitie


Cognitie is de mentale activiteit die de processen van leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem-oplossen bevat.
Bron: bijsluiterwoordenboek.nl (offline)

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


Het vermogen om iets te leren. Dit vermogen bestaat ondermeer uit het kunnen denken, redeneren, combineren, onthouden, begrijpen.
Bron: kennisconsult.nl

7

6 Thumbs up   7 Thumbs down

cognitie


hogere hersenfuncties die bestaan uit volgende functies: begrips-en spraakvermogen, rekenvermogen, geheugen, aandachtsvermogen en functies zoals plannen, probleemoplossing,...
Bron: mscenter.be (offline)

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


Portaal   Psychologie Psychologie – een samenstelling uit het Griekse ψυχή (psychè), ziel en λόγος (logos) woord, gedachte, rede – is de academische discipline die zich bezighoudt met het [..]
Bron: nl.wikipedia.org

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr.. Een beoefenaa [..]
Bron: nl.wikipedia.org

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


Communicatiewetenschap is een wetenschappelijke discipline die de menselijke communicatie bestudeert in al haar vormen en in verschillende contexten. Het is dus een zeer veelzijdige discipline, die t [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11

2 Thumbs up   3 Thumbs down

cognitie


Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel. Veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid. In de kentheorie of [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


Waarneming, ook wel perceptie genoemd, is het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie. Enkele belangrijke vormen worden hieronder kort b [..]
Bron: nl.wikipedia.org

13

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


De menselijke verbeeldingskracht of fantasie is het vermogen om zich in situaties in te leven of gebeurtenissen of entiteiten te bedenken die niet bestaan, die onmogelijk kunnen bestaan of waarvan het [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

3 Thumbs up   4 Thumbs down

cognitie


Het geheugen is het vermogen van een mens of dier om informatie te onthouden. Het omvat drie belangrijke aspecten, namelijk de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie. Lere [..]
Bron: nl.wikipedia.org

15

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


Denken kan omschreven worden als een innerlijk of mentaal proces waarbij een beeld of voorstelling (van iets of iemand), herinnering (van iets of iemand), of idee (inzicht, begrip, plan) wordt gevormd [..]
Bron: nl.wikipedia.org

16

1 Thumbs up   2 Thumbs down

cognitie


Onder informatie (van Latijn informare: "vormgeven, vormen, instrueren") verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid ve [..]
Bron: nl.wikipedia.org

17

3 Thumbs up   5 Thumbs down

cognitie


De kennis, het idee of de overtuiging die iemand heeft. Cognitie kan ook duiden op alle processen van leren, herinneren, waarnemen, denken, geloven en interpreteren.
Loraine - 4 augustus 2011

18

1 Thumbs up   3 Thumbs down

cognitie


Het denkvermogen. Het vermogen om alle informatie uit het dagelijks leven te interpreteren: * orientatie in tijd, plaats en persoon * aandacht en concentratie * tempo van informatieverwerking * geheugen * schoolse vaardigheden * redeneervermogen * leervermogen
Bron: stofwisselingsziekten.nl (offline)

<< cognatus Cognitief >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen