Betekenis allonge
Wat betekent allonge? Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord allonge. Je kunt ook zelf een definitie van allonge toevoegen.

1

13   0

allonge


Een bijlage bij een schriftelijk document (bv. contract, akte) die dient als een aanvulling op het oorspronkelijke document.

In de allonge worden één of meerdere elementen uit de oorspronkelijke overeenkomst verder worden uitgewerkt of aangevuld met bijkomende informatie, voorwaarden, verplichtingen of rechten die niet in de oorspronkelijke verbintenis voorkomen maar daar wel op van toepassing zijn.

De allonge wordt gezien als een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst, en wordt gebruikt zodat het oorspronkelijke document niet moet worden aangepast.

Als de overeenkomst gaat over de overdracht van waardepapieren (geld, cheques) dan zet men op de achterzijde van die waardepapieren een verklaring van overdracht.

De term komt van het Franse "allonger", wat letterlijk verlengen betekent.

Synoniemen bijlage, aanvullende clausule, addendum, supplement.


In de allonge van het huurcontract werd gespecificeerd op welke dag van de maand de huur moest worden betaald, en met welke betaalmiddelen dat dat kon gebeuren.
martijnver - 22 augustus 2018

2

11   0

allonge


Een allonge is een bijlage bij een rechtsgeldig document, zoals een contract, waarin enkele aanvullingen of correcties op de tekst in het oorspronkelijke document worden beschreven.

Een allonge wordt beschouwd als een deel van de oorspronkelijke overeenkomst met dezelfde rechtsgeldigheid, waardoor dat laatste niet meer moet worden aangepast.

Het woord stamt af van het Franse "allonger", wat letterlijk verlengen betekent, en heeft als synoniemen: addendum, aanhangsel, bijlage, aanvullende clausule.

De allonge kan diverse informatie bevatten zoals aanvullende voorwaarden, verplichtingen, verduidelijkende opmerkingen, specifieke termijnen of wijzigingen van eerdere overeenkomsten. Een allonge wordt toegevoegd zodat men geen wijzigingen dient aan te brengen in het oorspronkelijke document.


In de allonge van de verkoopovereenkomst werd nader bepaald binnen welke termijn de betaling moest geschieden.
martijnver - 6 oktober 2018

3

5   2

allonge


Onder een allonge verstaan we een aanhangsel van een cheque of een wissel waarop endossementen en aval handtekeningen worden geplaatst op het moment dat de ruimte om dit te doen op het waardepapier zelf ontbreekt of onvoldoende is.
Bron: the-web-library.com

4

0   0

allonge


Het uitloopdeel van een destillatie-apparaat, m.a.w. dat deel waar het uiteindelijke destillaat uit druppelt.
W. Martens - 21 juli 2020


Betekenis van allonge toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< alkalisch alkalivergiftiging >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen