Betekenis waterschap
Wat betekent waterschap? Hieronder vind je 12 betekenissen van het woord waterschap. Je kunt ook zelf een definitie van waterschap toevoegen.

1

6 Thumbs up   2 Thumbs down

waterschap


Lagere overheid, ook wel functionele democratie genoemd, belast met de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied. Een in de Middeleeuwen ontstane organisatievorm met een lange traditie. Va [..]
Bron: www.encyclopediedrenthe.nl

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

waterschap


Hoogheemraadschap
Bron: complete-encyclopedie.nl

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

waterschap


Instelling die ervoor zorgt voor de infrastructuur mbt. de waterhuishouding.
Bron: scholieren.com

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

waterschap


Overheidsorgaan waarop de waterschapswet van toepassing is.
Bron: cbs.nl

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

waterschap


grondgebied onder het bestuur van een waterschap
Bron: aquo.nl

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

waterschap


doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, [..]
Bron: aquo.nl

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

waterschap


Een waterschap is een op basis van de Waterschapswet ingesteld openbaar lichaam dat in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebru [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

waterschap


Een waterschap in Vlaanderen is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover [..]
Bron: nl.wikipedia.org

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

waterschap


Een samenwerkingsverband van belanghebbende boeren, al dan niet op initiatief van kerk of heer tot stand gekomen, ten einde de waterbeheersing van een gebied te bevorderen.
Bron: absolutefacts.nl

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

waterschap


bestuur dat voor waterbeheer zorgt, zoals dijken en sloten.
Bron: scholieren.com

11

1 Thumbs up   2 Thumbs down

waterschap


Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. Sommige waterschappen in Nederland noemen zich op historische gronden hooghe [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

1 Thumbs up   3 Thumbs down

waterschap


Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. Sommige waterschappen in Nederland noemen zich op historische gronden hooghe [..]
Bron: nl.wikipedia.org

<< Wanrrick WAO >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen