vandale.nl

Website:https://www.vandale.nl
Upvotes ontvangen3506
Downvotes ontvangen5067
Karma:-1562 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (735)

1

173   65

bitch


bitch [bitsj] (de; v; meervoud: bitches) (scheldwoord) kreng, rotwijf
Bron: vandale.nl

2

41   14

proleet


pro·leet (de; m,v; meervoud: proleten) (minachtend) persoon zonder beschaving
Bron: vandale.nl

3

39   39

abstract


ab·stract (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) losgemaakt van de werkelijkheid (tegenstelling: concreet): abstracte (schilder)kunst die overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid v [..]
Bron: vandale.nl

4

39   110

aspect


 as·pect het; o -en zijde, kant ve zaak: de andere ~en van die kwestie
Bron: vandale.nl

5

37   13

profileren


zich pro·fi·le·ren (wederkerend werkwoord; profileerde zich, heeft zich geprofileerd) een eigen karakter vertonen
Bron: vandale.nl

6

37   24

befaamd


 be·faamd bn vermaard, beroemd
Bron: vandale.nl

7

36   53

aanleiding


aan·lei·ding (de; v; meervoud: aanleidingen) 1omstandigheid die ertoe leidt dat iets gebeurt: zijn woorden gaven aanleiding tot ruzie
Bron: vandale.nl

8

34   54

geassocieerd


as·so·ci·ë·ren (werkwoord; associeerde, heeft geassocieerd) verbinden, in verband brengen: Ierland associeer ik met regen bij Ierland denk ik aan …
Bron: vandale.nl

9

34   25

pragmatisch


prag·ma·tisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) gericht op feiten, inspelend op de praktijk; zakelijk
Bron: vandale.nl
Deze betekenis is afgekeurd

10

33   15

dmv


d.m.v. afkorting van: door middel van
Bron: vandale.nl


Login in om alle 735 betekenissen te bekijken