vandale.nl

Website:https://www.vandale.nl
Upvotes ontvangen3514
Downvotes ontvangen5088
Karma:-1575 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (735)

1

176 Thumbs up   68 Thumbs down

Bitch


bitch [bitsj] (de; v; meervoud: bitches) (scheldwoord) kreng, rotwijf
Bron: vandale.nl

2

41 Thumbs up   14 Thumbs down

proleet


pro·leet (de; m,v; meervoud: proleten) (minachtend) persoon zonder beschaving
Bron: vandale.nl

3

39 Thumbs up   39 Thumbs down

Abstract


ab·stract (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) losgemaakt van de werkelijkheid (tegenstelling: concreet): abstracte (schilder)kunst die overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid v [..]
Bron: vandale.nl

4

39 Thumbs up   110 Thumbs down

aspect


 as·pect het; o -en zijde, kant ve zaak: de andere ~en van die kwestie
Bron: vandale.nl

5

37 Thumbs up   13 Thumbs down

Profileren


zich pro·fi·le·ren (wederkerend werkwoord; profileerde zich, heeft zich geprofileerd) een eigen karakter vertonen
Bron: vandale.nl

6

37 Thumbs up   24 Thumbs down

befaamd


 be·faamd bn vermaard, beroemd
Bron: vandale.nl

7

36 Thumbs up   54 Thumbs down

aanleiding


aan·lei·ding (de; v; meervoud: aanleidingen) 1omstandigheid die ertoe leidt dat iets gebeurt: zijn woorden gaven aanleiding tot ruzie
Bron: vandale.nl

8

35 Thumbs up   54 Thumbs down

geassocieerd


as·so·ci·ë·ren (werkwoord; associeerde, heeft geassocieerd) verbinden, in verband brengen: Ierland associeer ik met regen bij Ierland denk ik aan …
Bron: vandale.nl

9

34 Thumbs up   25 Thumbs down

Pragmatisch


prag·ma·tisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) gericht op feiten, inspelend op de praktijk; zakelijk
Bron: vandale.nl

10

33 Thumbs up   15 Thumbs down

dmv


d.m.v. afkorting van: door middel van
Bron: vandale.nl


Login in om alle 735 betekenissen te bekijken