oudzelhem.nl

Website:http://www.oudzelhem.nl
Upvotes ontvangen234
Downvotes ontvangen340
Karma:-105 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (818)

1

9 Thumbs up   14 Thumbs down

horige


Een verhouding tussen grondeigenaar en gebruiker, die er voor zorgde, dat de eigenaar behoorlijke grondgebruikers had en de gebruikers het vaste gebruiksrecht garandeerde. Dit gebruiksrecht was prakti [..]
Bron: oudzelhem.nl

2

8 Thumbs up   6 Thumbs down

pastoor


Predikant, theologie student, geestelijke.
Bron: oudzelhem.nl

3

7 Thumbs up   5 Thumbs down

waterkering


Dam, dijk, havenhoofd of sluiswerk die het water tegenhoudt, keert. Vereniging van WK. heet dorpspolders.
Bron: oudzelhem.nl

4

6 Thumbs up   7 Thumbs down

feodaal


Een maatschappijstructuur, waarbij de machthebber, de heer, in verhouding staat tot de minder machthebbende, de boer, op grond van persoonlijke trouw. De boer diende de heer, stond een deel van de oog [..]
Bron: oudzelhem.nl

5

6 Thumbs up   3 Thumbs down

Sikkel


Oorspronkelijk werd graan afgesneden met de sikkel, een sterk gebogen soort zeis met een korte steel. Sikkel is afkomstig van het Latijnse woord secare=snijden.
Bron: oudzelhem.nl

6

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Woerden


Hoger gelegen stukken land, hoger dan omliggend gebied, in Gelderland ook wel waard, meestal duidend op oudere, vroegere bewoning, soms een hof of kerk.
Bron: oudzelhem.nl

7

5 Thumbs up   1 Thumbs down

beneficium


Een goed (grond), dat de koning schonk aan zijn dienaren als leengoed. Een dergelijk goed bleef van de koning.
Bron: oudzelhem.nl

8

5 Thumbs up   8 Thumbs down

NAE


Dichtbij. Niet te nae, gants in geener deelen.
Bron: oudzelhem.nl

9

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Schadden


Heide plaggen die ook wel voor brandstof werden gebruikt.
Bron: oudzelhem.nl

10

4 Thumbs up   22 Thumbs down

aflaat


Aflaatbrieven is in 1562 afgeschaft wegens misbruik, maar in de middeleeuwen het schenken van goederen voor zielenheil bij naderende dood of ziekte.
Bron: oudzelhem.nl


Login in om alle 818 betekenissen te bekijken