oudzelhem.nl

Website:http://www.oudzelhem.nl
Upvotes ontvangen234
Downvotes ontvangen339
Karma:-104 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (818)

1

9   14

horige


Een verhouding tussen grondeigenaar en gebruiker, die er voor zorgde, dat de eigenaar behoorlijke grondgebruikers had en de gebruikers het vaste gebruiksrecht garandeerde. Dit gebruiksrecht was prakti [..]
Bron: oudzelhem.nl

2

8   6

pastoor


Predikant, theologie student, geestelijke.
Bron: oudzelhem.nl

3

7   5

waterkering


Dam, dijk, havenhoofd of sluiswerk die het water tegenhoudt, keert. Vereniging van WK. heet dorpspolders.
Bron: oudzelhem.nl

4

6   7

feodaal


Een maatschappijstructuur, waarbij de machthebber, de heer, in verhouding staat tot de minder machthebbende, de boer, op grond van persoonlijke trouw. De boer diende de heer, stond een deel van de oog [..]
Bron: oudzelhem.nl

5

6   3

sikkel


Oorspronkelijk werd graan afgesneden met de sikkel, een sterk gebogen soort zeis met een korte steel. Sikkel is afkomstig van het Latijnse woord secare=snijden.
Bron: oudzelhem.nl

6

6   0

woerden


Hoger gelegen stukken land, hoger dan omliggend gebied, in Gelderland ook wel waard, meestal duidend op oudere, vroegere bewoning, soms een hof of kerk.
Bron: oudzelhem.nl

7

5   1

beneficium


Een goed (grond), dat de koning schonk aan zijn dienaren als leengoed. Een dergelijk goed bleef van de koning.
Bron: oudzelhem.nl

8

5   8

nae


Dichtbij. Niet te nae, gants in geener deelen.
Bron: oudzelhem.nl

9

5   1

schadden


Heide plaggen die ook wel voor brandstof werden gebruikt.
Bron: oudzelhem.nl

10

4   21

aflaat


Aflaatbrieven is in 1562 afgeschaft wegens misbruik, maar in de middeleeuwen het schenken van goederen voor zielenheil bij naderende dood of ziekte.
Bron: oudzelhem.nl


Login in om alle 818 betekenissen te bekijken