labyrinth.rienkjonker.nl

Website:https://labyrinth.rienkjonker.nl
Upvotes ontvangen3374
Downvotes ontvangen5626
Karma:-2251 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (2982)

1

0   2

a-nummer


Persoonsnummer dat wordt gebruikt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Bij gegevensuitwisseling is dit persoonsnummer van belang. Een burger die elektronisch een aanvraag bij de ge [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

2

0   0

aanbodgerichte dienstverlening


Dienstverlening waarin de structuur en werkwijze van een organisatie leidend is voor de wijze waarop diensten en producten worden aangeboden aan klanten.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

3

0   0

aanslagbiljet


Een bevelschrift tot betaling van belasting.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

4

16   31

aantekening


1. Document van beperkte omvang waarin gegevens ter ondersteuning van het geheugen of voor latere verwerking worden vastgelegd. 2. Een of meer gegevens geplaatst op een archiefstuk .
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

5

10   4

aanvraag


Een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

6

0   0

aanvrager


Een natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag tot uitgifte van een certificaat indient bij een Registration Authority.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

7

1   0

aanvullen


Aanvullen is het in een archief invoegen van afgedwaalde bescheiden, die vanouds tot dat archief behoren.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

8

0   0

aanvullend gegeven


Gegeven dat moet worden toegevoegd ten behoeve van de ontsluiting van een stuk
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

9

6   5

aanwas


Hieronder wordt verstaan hetgeen: - jaarlijks binnenkomt - jaarlijks verzonden wordt en - in de eigen organisatie ontstaat, ongeacht of het papieren dan wel andere gegevensdragers betreft, zoals tapes [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

10

0   4

aanwijzing


Aanwijzingen zijn die richtlijnen die worden gepubliceerd.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl


Login in om alle 2982 betekenissen te bekijken