labyrinth.rienkjonker.nl

Website:https://labyrinth.rienkjonker.nl
Upvotes ontvangen3379
Downvotes ontvangen5656
Karma:-2276 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (2982)

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

A-nummer


Persoonsnummer dat wordt gebruikt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Bij gegevensuitwisseling is dit persoonsnummer van belang. Een burger die elektronisch een aanvraag bij de ge [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aanbodgerichte dienstverlening


Dienstverlening waarin de structuur en werkwijze van een organisatie leidend is voor de wijze waarop diensten en producten worden aangeboden aan klanten.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aanslagbiljet


Een bevelschrift tot betaling van belasting.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

4

16 Thumbs up   32 Thumbs down

aantekening


1. Document van beperkte omvang waarin gegevens ter ondersteuning van het geheugen of voor latere verwerking worden vastgelegd. 2. Een of meer gegevens geplaatst op een archiefstuk .
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

5

10 Thumbs up   4 Thumbs down

aanvraag


Een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aanvrager


Een natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag tot uitgifte van een certificaat indient bij een Registration Authority.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aanvullen


Aanvullen is het in een archief invoegen van afgedwaalde bescheiden, die vanouds tot dat archief behoren.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aanvullend gegeven


Gegeven dat moet worden toegevoegd ten behoeve van de ontsluiting van een stuk
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

9

6 Thumbs up   5 Thumbs down

aanwas


Hieronder wordt verstaan hetgeen: - jaarlijks binnenkomt - jaarlijks verzonden wordt en - in de eigen organisatie ontstaat, ongeacht of het papieren dan wel andere gegevensdragers betreft, zoals tapes [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

10

0 Thumbs up   4 Thumbs down

aanwijzing


Aanwijzingen zijn die richtlijnen die worden gepubliceerd.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl


Login in om alle 2982 betekenissen te bekijken