koxkollum.nl

Website:http://www.koxkollum.nl
Upvotes ontvangen216
Downvotes ontvangen262
Karma:-45 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1600)

1

0   0

zagreus


De naam, dien Dionysos in de orphische mysteriën droeg. Zie Dionysos.
Bron: koxkollum.nl

2

2   0

xenios


Een bijnaam van Zeus, dien hij droeg als de beschermer van alle vreemdelingen en als de handhaver van het heilige recht der gastvrijheid. Wie dat recht schond, werd door zijne hand zwaar gestraft. - D [..]
Bron: koxkollum.nl

3

0   0

xenokleia


Eene priesteres van Apollo te Delphoi, die weigerde aan Herakles het orakel te geven, dat hij van haar verlangde, omdat hij niet gereinigd was van den moord op Iphitos, den zoon van Eurytos, gepleegd. [..]
Bron: koxkollum.nl

4

0   0

xuthos


Een zoon van Hellen en de Nymph Orseis, de broeder van Doros en Aiolos. Na den dood van Hellen werd hij door zijne broeders uit Thessalië verdreven en vluchtte naar Attika, waar hij met Kreüsa, de doc [..]
Bron: koxkollum.nl

5

2   0

xanthe


D. i. "de blonde", een bijnaam, die door de grieksche dichters aan verschillende godinnen gegeven wordt, maar vooral aan Demeter.
Bron: koxkollum.nl

6

1   0

xanthos


(1) De riviergod van de evenzoo geheeten rivier, die in het trojaansche gebied gelegen was. Hij werd ook wel Skamandros genoemd. (Zie Skamandros (1).)
Bron: koxkollum.nl

7

0   0

xene


Onder dien naam had, zoo beweerde men, Menelaos eenen tempel voor Aphrodite opgericht in Egypte. Toen namelijk Paris, na Helena geschaakt te hebben, naar Troje trok, kwam hij ook in Egypte, doch de ko [..]
Bron: koxkollum.nl

8

0   0

vulgivaga


Een bijnaam van Venus, die haar kenmerkt als de godin van het zinnelijk genot der liefde. Zij komt overéén met de grieksche Aphrodite Pandemos. Vrouwen, die hare bekoorlijkheden veil boden, waren natu [..]
Bron: koxkollum.nl

9

0   0

volupia


Eene godin òf van den wellust, òf van een aangenaam, gezellig leven. In die laatste beteekenis treedt zij in nauwe betrekking tot Angerona, wier beeld op haar altaar stond. Zie Angerona.
Bron: koxkollum.nl

10

0   1

vis


Eene personificatie der kracht, volkomen identisch met de Grieksche Bia. (Zie aldaar.)
Bron: koxkollum.nl


Login in om alle 1600 betekenissen te bekijken