geestkunde.net

Website:https://www.geestkunde.net
Upvotes ontvangen513
Downvotes ontvangen742
Karma:-230 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (227)

1

23   17

innerlijk


Het innerlijk is het binnenste van de geest zelf, het hart. Het innerlijk van de geest is een bolvormige ruimte, die bestaat uit geestelijk licht en geestelijke warmte. De lichtende warmte is een uiti [..]
Bron: geestkunde.net

2

23   5

vereenzelviging


Vereenzelviging betekent: 'zich tot eenzelfde maken', zich eenzelfde voelen als... . Het is de geestestoestand van overdracht, waarin de geest door onbewustheid van zichzelf, meent een en hetzelfde te [..]
Bron: geestkunde.net

3

17   12

vrijheid


Groei is alleen mogelijk als er ruimte is om te groeien. Voor geestelijke groei betekent die ruimte: vrijheid, namelijk beslissingsvrijheid, vrijheid om te handelen naar eigen inzichten en besluiten. [..]
Bron: geestkunde.net

4

16   17

liefde


Liefde wordt gekenmerkt door een streven naar persoonlijke verbondenheid, door een gevoel van eensgezindheid en saamhorigheid. Liefde is een eigenschap van het vermogen om te voelen, als dat volledig [..]
Bron: geestkunde.net

5

16   46

waarnemen


Het waarnemingsvermogen is in het algemeen de zin voor de ervaarbare werkelijkheid, voor echtheid en schoonheid. Als het waarnemen op eenzijdige wijze in de persoonlijkheid tot ontwikkeling komt samen [..]
Bron: geestkunde.net

6

14   8

geduld


Geduld is de geestestoestand waarin de geest zijn wilskracht zodanig beheerst, dat de geest kan 'dulden', kan toelaten of verdragen, dat bepaalde besluiten door uiterlijke omstandigheden nog niet kunn [..]
Bron: geestkunde.net

7

14   21

ontwikkeling


De menselijke geest is een algeestvonk, die zich naar eigen vrije keuze kan ontwikkelen van onbewustheid en onbeheerstheid naar bewustheid en beheerstheid. Dat laatste is de toestand van geestelijke zelfstandigheid en heelheid, die in het klein overeenkomt met die van de algeest. De algeest begeleidt de menselijke geest op dit pad naar zelfstandigh [..]
Bron: geestkunde.net

8

14   44

waarnemen


Het waarnemen is het geestelijke vermogen om van een onderwerp een indruk te laten ontstaan in het innerlijk van de geest zelf, waardoor deze zich er bewust van wordt. Waarnemen geschiedt door te kijk [..]
Bron: geestkunde.net

9

12   5

schouwen


Schouwen betekent: naar binnen kijken. Schouwen is de ingekeerde waarneming. Door te schouwen richt de geest het waarnemingsvermogen op de inwendige wereld van de ziel, waardoor aan de ene kant de inh [..]
Bron: geestkunde.net

10

11   7

gewaarwording


Een gewaarwording is een bewustwording die ontstaat, doordat een zintuiglijke prikkel door de ziel heen de aandacht van de geest trekt. Een gewaarwording is een bewustwording die de geest onwillekeuri [..]
Bron: geestkunde.net


Login in om alle 227 betekenissen te bekijken