Martijn

Upvotes ontvangen0
Downvotes ontvangen0
Karma:0 (upvotes-downvotes)2 verdiende Badges


Newbie Badge

First definition approved Badge!
Betekenissen (1)

1

0   0

rov


ROV staat voor Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid of Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid. Dit zijn samenwerkingsorganen die zich bezig houden met de verkeersveiligheid. Meestal is dit op provinciaal niveau. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Rijk (Rijkswaterstaat), Politie, Provincie, Gemeenten en wegbeheerders. Onderwerpen als samenwerking, gedrag, infrastructuur en handhaving zijn hierin van groot belang.
Martijn - 2 juli 2013