Kees52

Upvotes ontvangen0
Downvotes ontvangen3
Karma:-2 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1)

1

0   3

manouk


Manouk.

Variant van MARIA-ANNA

Betekenis

Manouk is een combinatie van 'Ma-', verkorting is van Maria; en '-nouk', verkorting van Anouk, een Franse variant van Anna.

1 MARIA
In de loop der tijden is er veel over de betekenis gespeculeerd. De laatste stand van zaken:
1.1 van oorsprong Egyptische naam: ‘welgevormd’, ‘schoon’; door (de Oud-Egyptische) god (Ammon) bemind.
1.2 Hiëronymus († 420; feest 30 september) schreef een boek over de betekenis van bijbelse namen. Hij veronderstelt: ‘stilla maris’ = ‘druppel van de zee, stilaan verbasterd tot ‘stella maris’ = ‘sterre der zee’. Ook is geopperd ‘verhevene (over de zee)’.
1.3 van oorsprong Hebreeuws (wat gezien de resultaten niet voor de hand ligt): houdt verband met ‘bitter’ of met ‘weerspannigheid’.

2 ANNA
Hebreeuwse naam: 'genade', 'begenadigde', lieflijke', 'bevallige' enz.
Kees52 - 29 oktober 2014