Betekenis negligent hiring
Wat betekent negligent hiring? Hieronder vind je een betekenis van het woord negligent hiring Je kunt ook zelf een definitie van negligent hiring toevoegen.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

negligent hiring


Het inhuren van medewerkers, terwijl men weet of had kunnen weten dat zij een potentieel gevaar opleveren voor de organisatie, medewerkers, klanten en publiek.
Bron: kennisconsult.nl
<< negligent referral negative emphasis >>