Betekenis atoombom
Wat betekent atoombom? Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord atoombom. Je kunt ook zelf een definitie van atoombom toevoegen.

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

atoombom


een bom waarvan de vernietigingskracht berust op het vrijkomen van energie door de splitsing van atomen Veel mensen vinden de atoombom een verschrikkelijk oorlogswapen.
Bron: nl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atoombom


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Bron: nl.wikipedia.org   NSFW / 18+

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atoombom


Bom waarvan de destructieve (=vernietigende) kracht wordt veroorzaakt door bij kernsplijting vrijkomende kernenergie. Bij de explosie ontstaan een geweldige luchtdruk, een enorme hitte en een ioniserende straling die ernstige schade toebrengt aan weefsels en organen. Ausweis
Bron: oud.digischool.nl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atoombom


bom die door het splijten van een atoom van uranium of plutonium met allesvernietigende kracht explodeert, waarbij vervolgens radioactieve straling vrijkomt; nucleaire bom; kernbom
Bron: anw.inl.nl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atoombom


Zie Kernbom: Een kernwapen waarbij gebruik gemaakt wordt van de energie die vrijkomt bij de splijting van U235 of Pu-239 - men spreekt dan van een uraniumbom respectievelijk plutoniumbom - of bij fusie van waterstofisotopen. In het laatste geval spreekt men van waterstofbom. De explosieve kracht van een kern(splijtings)wapen wordt uitgedrukt in kiloton (kt) TNT-equivalent; TNT (trinitrotolueen) is een chemische springstof. Bij de bommen op Hiroshima (uraniumbom) en Nagasaki (plutoniumbom) kwam de explosie-energie overeen met 13 resp. 22 kt TNT. Daarbij werd ongeveer 1 kg splijtstof in een miljoenste seconde verspleten. Het technische probleem van het tot ontploffing brengen van een kern(splijtings)bom bestaat niet alleen hierin dat binnen een zeer korte tijd een superkritieke hoeveelheid splijtstof bijeengebracht moet worden, maar ook dat de splijtstof voldoende lang bijeen moet blijven. Wapenplutonium is metallisch, vrijwel zuiver Pu-239. Dergelijk plutonium verkrijgt men wanneer splijtstofelementen slechts een geringe tijd (dagen, enige weken) in de reactor verblijven en slechts een zeer lage versplijtingsgraad bereiken. Bij een versplijting van 20.000 tot 30.000 MWd/t, zoals in commerciƫle reactoren, ontstaan er zulke grote hoeveelheden andere plutoniumisotopen dat de wapentechnische toepassing sterk beperkt wordt en de technische moeilijkheden sterk toenemen. Voor het vervaardigen van een bom is een minimumhoeveelheid aan splijtbaar materiaal nodig (zie tabel). Minimum hoeveelheid voor nucleaire springlading * Bij toepassing van de meest geavanceerde wapentechnieken is gebleken dat er geringere waarden gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld 15 in plaats van 52 kg metallisch U-235.
anoniem - 17 februari 2016
<< atmosfeer atmosferisch >>