Betekenis succederen
Wat betekent succederen? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord succederen. Je kunt ook zelf een definitie van succederen toevoegen.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

succederen


involgen, navolgen, gelukken, in het erfrecht opvolgen, erven
Bron: home.planet.nl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

succederen


slagen.
Bron: historici.nl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

succederen


involgen, navolgen, gelukken, in het erfrecht opvolgen, erven
Bron: dumont-andre.nl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

succederen


involgen, navolgen, gelukken, in het erfrecht opvolgen, erven
Bron: genealogie.hcc.nl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

succederen


involgen, navolgen, gelukken, in het erfrecht opvolgen, erven
Bron: home.planet.nl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

succederen


Succederen, ow. gel. (ik succedeerde, heb gesuccedeerd), opvolgen; erven. *...CES, o. (-sen), goede uitslag, voorspoed. *...CESSIE, v. (...ën), opvolging; nalatenschap, erfenis; erfopvolging; regt van [..]
Bron: dbnl.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

succederen


Let op: Spelling van 1858 opvolgen, bijzonder in een ambt of eene waardigheid; gelukkig van de hand gaan, wél slagen in iets. Succes, succès, Fr., de gunstige afloop, de goede uitslag, het gelukkig gevolg. Successie, opvolging, volgreeks; troons-, ambts- of erfopvolging; ook de nalatenschap of erfenis zelve; successio ab intestato, Lat., de natuurlijke of wettige erfopvolging (waartoe geen opzettelijk testament wordt vereischt); successio feudalis, de leensopvolging. Successief, opvolgend; allengs, langzamerhand. Successor, Lat., successeur, Fr., opvolger, erfgenaam
anoniem - 17 februari 2016

<< succedeerde surrealisme >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen