Betekenis indirect bewijs
Wat betekent indirect bewijs? Hieronder vind je een betekenis van het woord indirect bewijs Je kunt ook zelf een definitie van indirect bewijs toevoegen.

1

1   0

indirect bewijs


Bij gebrek aan geschreven, contemporaine historische te noemen bronnen, kan men andere bronnen zoeken en vinden. Een geschiedkundig vastgelegde datum van een gebeurtenis blijkt overal zijn gevolgen te hebben, maar ter plaatse blijkt geschiedschrijving te ontbreken.= lijkt daar niets gebeurt te zijn= Bij grote natuurlijke rampen, zoals stormvloeden, kan men met enige zekerheid veronderstellen, dat, wat dicht bij gebeurde ook moet zijn voorgevallen daar, waar de bronnen een leemte vertonen. Geografie, cartografie, archeologie en toponymie zijn van zulke 'alternative bronnen.
frank puylaert - 20 juni 2017

Betekenis van indirect bewijs toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< individualisering Indirecte belasting >>