Betekenis consumentenprijsindex
Wat betekent consumentenprijsindex? Hieronder vind je 8 betekenissen van het woord consumentenprijsindex. Je kunt ook zelf een definitie van consumentenprijsindex toevoegen.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

consumentenprijsindex


Prijsontwikkeling van goederen en diensten die het gemiddelde huishouden in een jaar aanschaft voor consumptie, ten opzichte van de gemiddelde prijs in een bepaald basisjaar.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

consumentenprijsindex


met welk percentage de kosten van het levensonderhoud voor de consument zijn gewijzigd
Bron: scholieren.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

consumentenprijsindex


   naar a-b-c indexcijfer van de gemiddelde prijsverandering van een pakket consumptiegoederen en diensten.  De CPI wordt maandelijks berekend door het CBS voor drie groepen: alle huishoudens, werknemersgezinnen met een laag inkomen en werknemersgezinnen met een hoog inkomen.  Hoog of laag inkomen wordt bepaald door de mediaan (€ [..]
Bron: home.wanadoo.nl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

consumentenprijsindex


Gewogen gemiddelde van een groot aantal partiële prijsindexcijfers.
Bron: finler.nl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

consumentenprijsindex


Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland.
Bron: cbs.nl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

consumentenprijsindex


procentuele stijging van het prijspeil
Bron: scholieren.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

consumentenprijsindex


De Consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke maatstaf voor het meten van de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert maandelijks informatie ove [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

consumentenprijsindex


Geeft de stijging aan van een pakket goederen en diensten door een modaal gezin gekocht in het basisjaar. Het is een samengesteld en gewogen indexcijfer, omdat het uit zeer veel verschillende goederen bestaat, en elk product meetelt naar relatieve importantie. Het samengesteld gewogen prijsindexcijfer wordt berekend door alle partiële indexcijfers [..]
Bron: kerneconomie.nl (offline)

<< consumentenrecht consumentenkoop >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen